تبلیغات
(soren and love) سورن و عاشقانه ها - خدا عشق رو به ما داد
خون که قرمزه رنگ عشقه ; اما اشک که بی رنگه ، درد عشق ...

خدا عشق رو به ما داد

پنجشنبه 5 آذر 1388 10:10 ق.ظ

نویسنده : SmAm

ا عشق با روح انسان پـیـونـد می خورد ،

زنـدگـی بـدون عـشـق ، سـرد و مـرده اسـت ،

زنـدگـی  تـوام  عـشـق ، گرم و پـر خروش اسـت ،

هـر کـس کـه عشق را هـرگز نیافت ، زندگی هـم نکرد ،

و کسی هـم کـه عشق را یـافـت ، زندگی اش را ازدست داد ،

بـا عشق می توان دنیـا را  بـه  انـدازه یک نفر کوچک کـرد ،

بـا عشق مـی تـوان یک نفر رو بـه اندازه دنیا بزرگ کرد ،

عشق با درد هـمـراه است ، چون دگرگون می کند ،

عشق واقعی ، تنـهایی را به یگانگی مبدل می کند ،

عشق زیباست ;

چون ، خدا ، عشق را به ما داد !
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -blogers