تبلیغات
(soren and love) سورن و عاشقانه ها - برای اونی که خیلی دوستش دارم
خون که قرمزه رنگ عشقه ; اما اشک که بی رنگه ، درد عشق ...

یکبار در خواب دیدن تو  به تمام عمر می ارزد .
پس نگو...
نگو که رویای من دور از دسترس خوش نیست .
قبول ندارم...
گرچه به ظاهر جسم خسته است ، ولی دل دریاییست ; تاب و توانش بیش از این هاست .
دوستت دارم و تاوان آن هرچه باشد ، باشد .
دوستت خواهم داشت بیشتر از دیروز...
و باکی ندارم از هیچ کس و هیچ چیز ،
چون تو را دارم ای عزیز دل ...
-------------------------------------------------------------------------
پی نوشت : ...
سه نقطه ها گاهی ساعت ها حرف نگفته رو تو خودشون جا میدن
سه نقطه ...blogers